Buca Ethem Sarısülük (Çevik Bir) Forum Tutanağı - 15 Temmuz 2013

Çar, 24/07/2013 - 02:20
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

* 15 Temmuz Pazartesi günü yapılan forumun iki gündemi belirlendi. İlki AKP’nin TMMOB’ye saldırısıydı. Konuyla ilgili Mimarlar Odası’ndan H. İbrahim Alparslan bir sunum yaptı. AKP’nin meslek odalarını hedef göstermesi ve odaların maddi kaynaklarını gasp etmesi üzerine gelişen forumda, forum katılımcıları sürece dair sorularını sordu ve TMMOB’nin yanında olacaklarını belirtti. Özellikle vurgulanan konu, "geniş kesimlerin bu meselelerden haberdar edilmesi gerektiği" oldu. Kentsel dönüşüm, EXPO gibi konularda mimarların-mühendislerin sürecin yakın takipçisi olduklarının altını çizen Alparslan, verdikleri mücadelenin hukuk alanında olduğunu da vurguladı.

* Forumun ikinci yarısında 19 Temmuz Cuma günü saat 21.00’da yapılacak olan diğer forumun gündemi ‘Kadın Cinayetleri Ve Kadınların Direnişteki Varlığı’ olarak belirlendi. Diğer öneriler; sağlıkta dönüşüm ve direnişin tıbbı, direniş sürecince yaşanan gözaltı ve tutuklamalar-avukatların tutumu, bilinç kazanma-farkındalık yaratmanın yolları, katılımcı demokrasiyi anlamının yollarının tartışılması... Önerilerin sonraki forumların gündemi olması kararlaştırıldı.

* Meydanın araç gürültüsü nedeniyle forum için elverişli olmadığı söylendi ve Ethem Sarısülük Forumu için başka alanlar, parklar bakılmasına karar verildi.

Forumun kendi Facebook sayfasının açılması kararlaştırıldı. Duyuruların daha sağlıklı ve yaygın yapılabilmesi için foruma özel bir bir sayfanın açılması kararlaştırıldı.

* Forumda Gezi direnişine katıldığı için hakkında soruşturma açılan ve Eğitim-Sen 3 No'lu Şube destek olacağını açıkladığı Dokuz Eylül Üniversitesi çalışanı özel güvenlik memurunun 19 Temmuz Cuma günü yapılacak olan savunmasına dayanışma çağrısı yapıldı.

* 16 Temmuz Salı günü İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapacak olan ve talepleri kabul edilmezse 26 Temmuz’da greve gidecek olan İzelman çalışanı şoförlere destek çağrısı yapıldı.