Hopa ve Kemalpaşa Halkevi'nden Ortak Panel

Ct, 15/01/2005 - 09:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na  devrine karşı Hopa ve Kemalpaşa Halkevi ortaklaşa Kemalpaşa Halkevi’nde bir panel düzenledi. 

Panele Giresun SES Yönetim kurulu üyesi Sedat BORA ve Halkevleri 4. Bölge temsilcisi Kamil USTABAŞ konuşmacı olarak katıldılar.

Panelde;  SSK’ların Sağlık Bakanlığı’na devrinin  sağlık hizmetlerinin   paralılaştırılacağının ve daha sonra hastanelerin  İl Özel İdarelerine devredilip özelleştirileceğinin altı çizildi. Panele yaklaşık 60 kişi katıldı.

 Panelde Genel Sağlık Sigortası aldatmacası, koruyucu sağlık sistemi yerine geçirilecek olan aile hekimliği uygulaması anlatıldı. Ayrıca TTB’nin hazırlamış olduğu AKP’nin sağlık politikalarını anlatan da bir slayt gösterimi yapıldı.

Kadınların panele katılımı ve konuşmacılara soru sormaları panelin tartışma havasında geçmesini sağladı. Panel  soru-cevap şeklinde devam etti ve 19 Ocak günü Hopa da bir basın açıklaması yapma kararı alındıktan sonra sona erdi.