İzmit Emek Çalışmaları Merkezi Açıldı

Ct, 02/04/2005 - 09:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

İzmit Emek Çalışmaları Merkezi  ‘güvencesiz çalıştırma biçimleri ve örgütlenme sorunları’ adı altında bir panel düzenledi.

Panele konuşmacı olarak Dev Maden-Sen Genel Başkanı Çetin Uygur, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Metin Özuğurlu, Selüloz İş Hukuk Danışmanı Avukat Murat Özveri, Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F Dekanı  Prof. Engin Yıldırım konuşmacı olarak katıldı. Panelin birinci bölümünde  genel olarak güvencesiz işçilerin  sosyal ve ekonomik durumları güvencesizliğin hukuksal boyutu tartışılırken  son bölümünde ise güvencesiz çalıştırmaya karşı nasıl bir örgütlenme modeli oluşturulması gerektiği tartışıldı.Paneli büyük bir kısmını güvencesiz çalışanların oluşturduğu yaklaşık 120 kişi izledi.