Mersin'de Emeklilik Hakkı ve Emekli Hakları Atölyesi toplandı

Pt, 21/04/2014 - 13:28
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri Onursal Genel Başkanı Abdullah Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen atölyede, emeklilik hakkının ne olduğunu, günümüz neoliberal politikalarının başat uygulayıcısı AKP'nin emekliler üzerindeki saldırıları, hak gaspları, emeklileri oy deposu olarak görmesi, işsiz ve güvencesiz çalışma koşullarının emeklilik hakkı üzerindeki etkileri ve emekli hakları üzerine tartışmalar yapıldı.

Yapılan tartışmaların ardından önümüzdeki dönem için Emeklilik Hakkı Meclisi için örgütlenme çalışmalarının aktif bir şekilde yürütülmesine, çalışmaların Emekli Sen ile birlikte yürütülerek her emeklinin Emekli Sen'e üye olmasını sağlamaya ve işsizlik, güvencesizlik gibi sorunlarla birlikte emekliliğe erişmeyen kadınlarla ilgili Atölye içerisinde çalışma yapılmasına, son olarak da 1 Mayıs'a Emeklilik Hakkı Atölyesi olarak katılmaya karar verildi.