Mersin'de kadınlar 25 Kasım'a hazır

Pa, 24/11/2013 - 15:12
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Mersin’de Halkevci kadınlar 25 Kasım öncesi Halkevi’nde çay etkinliğinde bir araya geldiler. Etkinlikte son zamanlarda daha fazla artan ve alenileşen erkek şiddeti ve AKP`nin kadın düşmanı politikaları eleştirildi. Ardından 25 Kasım'a çağrı yapmak amacıyla sokaktaki kadınlara ve kadınların çalıştığı dükkanlara broşür dağıtımı yapılarak tüm kadınlar kadına yönelik şiddeti protesto etmek için alanlara davet edildi.