Halkevleri Dernekler El Kitabı | 2018

Çar, 18/12/2019 - 14:48
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

1932 yılında kurulan derneğimiz Türkiye’nin kuruluş süresinden, içinden geçtiğimiz bu günlere geniş bir tarihe tanıklık etmiştir. Bu tanıkların içerisinde ülkemiz demokrasisi bazen ileriye giderken, bazen de maalesef geriye gitmiştir. Bu geriye gidişlerde derneğimiz iki defa kapatılmış ve malvarlıklarına el konmuş ise de ülkemizin en köklü kurumlarından olan derneğimiz her defasında yeniden küllerinden doğmayı başarmıştır.

Yıllardır verdiğimiz halkın hakları mücadelesi büyütmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde dernek çalışmalarımızın aksamaması da büyük önem arzetmektedir.

Türkiye genelinde bu metnin hazırlandığı tarih itibariyle 114577 faal dernek bulunmaktadır. Bu derneklerin ise yalnızca 388’i kamuya yararlı dernek statüsüne sahiptir. Halkevleri de bu statüye sahip nadir yapılar arasındadır. Bu bilinç ve sorumlulukla halkın hakları mücadelesini ve çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşıyabilmek ve ilerletebilmek adına, merkez ve şube yöneticilerimizin dernek çalışmalarına yardımcı olması amacıyla bir el kitabı hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştır.

Bu kitapçık Halkevleri Derneği’nin merkez ve şubelerinin dernekler mevzuatı ve tüzük hükümleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesince dernekler iş ve işlemlerinde kolaylık sağlaması, bir başucu kitabı olması amacıyla hazırlanmıştır. Merkez ve şube yöneticilerimizin temel soru ve sorunlarına cevap veren bu metinde yer almayan hususlardaki sorularınızı Halkevleri Genel Merkezini arayarak veya kitapçıkta yer alan mail adreslerine mail atarak öğrenebilirsiniz.

Bu kitabın yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, şubelerimizin yönetim ve denetiminde görev alan yöneticilerimize ve gönüllülerimize faydalı olması temennisiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Halkevleri Derneği

Genel Başkanı

Dilşat Aktaş

Dosya Ekleri