Türkiye halkları bu baskılara boyun eğmeyecek. Faşizm yenilecek halk kazanacak.

Cu, 25/09/2020 - 16:10
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

AKP dibe doğru gittikçe daha da saldırganlaşıyor. 

Bu sabah Kars belediye başkanı Ayhan Bilgen ve çok sayıda HDP’linin gözaltına alındığı haberiyle güne başladık.

AKP’nin on sekiz yıldır yönettiği ülkemizin geldiği hal ortadadır. AKP’nin eline düşmüş Türkiye, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, yandaş şirket kayırmacılığı, savaş politikaları,  hırsızlık ve kamunun yağmalanmasıyla tüketilmiş bir ülkedir. 

AKP’nin savaş üzerine kurulu Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz politikası çökmüş salgın hastalık sürecinin nasıl halk aleyhine kötü yönetildiği de açığa çıkmıştır.

AKP’nin ülkemizi batırdığının her geçen gün halk kitleleri tarafından daha iyi anlaşılır olması, AKP saldırganlığının esas nedenidir.

HDP’ye bugün yapılan saldırı, AKP’nin ülkeyi yönetmek için elinde baskı ve şiddet araçlarından başka bir şey kalmadığının ilanıdır. Altı sene önce yaşanmış bir olay üzerinden, defalarca yargılanıp beraat etmiş insanları tekrar tekrar aynı gerekçe ile gözaltına alınması tam bir hukuksuzluktur. HDP’ye oy atmış milyonlarca yurttaşın iradesinin gaspıdır. 

Belli ki AKP iktidarı bundan sonra bütün bir toplumsal muhalefete dönük kapsamlı bir saldırganlık politikası izleyecektir. HDP ile eş zamanlı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, sol kurum ve kişilere yönelik yapılan operasyonlar bunu göstermektedir. İktidar ortağı tarafından, TTB’nin kapatılmasına yönelik çağrıları da bu kapsamda değerlendirmek gereklidir.

Faşizme karşı mücadele etmeden halkın haklarının savunulamayacağını bilen bizler, tek tek ayrı kurumları hedef alıyormuş gibi görünen bu saldırıları topyekûn bir saldırının parçaları olarak okuyor, faşizme karşı omuz omuza vermemiz gerektiğini biliyoruz. 

Türkiye halkları bu baskılara boyun eğmeyecek. Faşizm yenilecek halk kazanacak.