DAYANIŞMA İYİLEŞTİRİR, DAYANIŞMA YAŞATIR! HALKEVLERİ 89 YILDIR YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR!

Per, 18/02/2021 - 14:21
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

DAYANIŞMA İYİLEŞTİRİR, DAYANIŞMA YAŞATIR! HALKEVLERİ 89 YILDIR YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR!

Bugün aydınlanma, demokrasi, eşitlik ve bağımsızlık yolunda yürüyen 89 yıllık koca bir çınarın kuruluş yıldönümü. Bilimle, sanatla, halkın eşitlik ve özgürlük özlemleri ile her koşulda buluşabilmiş bir halk örgütünün kuruluşunu kutluyoruz.

Faşizm karanlığının ülkemiz üzerine çöktüğü her dönemde; hedef tahtasına oturtulan, kapatılan, baskılara, kovuşturmalara uğrayan, ancak emektar üyeleri ve yöneticileri tarafından her seferinde halk içinde halkla beraber ayağa kalkmayı becerebilen bir halk örgütüdür Halkevleri.

Ne demiş şair, Bin kez budadılar körpe dallarımızı, bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz.”

Koca bir yalan zincirinde yaşamak için mücadele ediyoruz

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kaynağı, doğayı talan etme ve insanlığı tüketme üzerine kurulmuş bu çürümüş kapitalist düzenin sebep olduğu salgın hastalık sürecinde, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sevincimizi, acımızı, öfkemizi birbirimizle paylaşabileceğimiz tüm sosyal etkinliklerden mahrum kalırken; bizleri yalnızlığa iten pandemi süreci, baskı ve yasaklarla daha da katmerlenerek karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda haklarımız için mücadele etmemizin engellenmeye çalışıldığı bir zamanın da içindeyiz.

Ancak her tarafımız başka bir şiddetle kuşatılmaya çalışılsa da her zaman umut var! Hayat hep akar akar… Dayanışma, örgütlülük ve mücadele tüm karanlıklara bir kapı aralıyor, hep birlikte derin bir nefes alıyoruz ve hayata tutunuyoruz. Dayanışmanın inceliği ile yaralarımızı sarıyoruz ve iyileşiyoruz.

Halkevleri deyince dayanışmanın örgütü gelir akıllara. Dayanışma; kimi zaman salgından kırılmış sağlık emekçilerine derman olmak için bir maske, kimi zaman bir işçi direnişine verilen omuz, kimi zaman erkek egemenliğinin aramızdan kopardığı bir kadın için adalete uzanan kız kardeşlik eli, kimi zaman deprem çadırında battaniye, kimi zaman pandemide yalnız bırakılan halkın apartmanında dezenfektandır.

Halkevciler, tümüyle yalnız, örgütsüz ve çaresiz bırakılmaya çalışılan milyonlarca insanın yaşam hakkı için mücadele etmeyi kendine görev bilir ve yaşamak için dayanışmayı örgütler. Bu köklü ve genç örgütümüzün genç militanları, yaşadığımız bu zamanların karanlığı içinde halkın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Halkevleri halkın hak mücadelelerinin ve dayanışmanın yatağı olmaya devam ediyor.

89 yıllık tarihimiz bilimin, aydınlanmanın tarihi olduğu kadar, halkın hakları mücadelesinin tarihidir. Yoksul ve emekçi halkla, onların çocuklarıyla, kadınlarla kurulan kopmaz ve sahici bağların tarihidir. Memleketin her bir taşına direnişi ve mücadeleyi kazıyan Halkevciler, tek bir kişi olsa dahi bulunduğu yerde dayanışmayı örgütler, mücadeleyi büyütür.

89 yıllık koca bir çınar, bugün yeniden doğuyor. Tarihsel gücü kadar genç ve dinamik mücadele örgütümüzün, halkın mücadele örgütünün nice senelerine…