Derneklere saldırı örgütlenme özgürlüğüne saldırıdır

Per, 24/12/2020 - 15:37
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi bugün Meclis’te görüşülmeye başlayacak. Görüşülecek teklif yargı kararı olmadan İçişleri Bakanı’na dernek kapatma, kayyum atama ve derneklerin yardım toplamalarına sınırlama getirme, Cumhurbaşkanı’na ise malvarlığını dondurma yetkisi veriyor. Hiçbir demokratik kitle örgütü ve benzeri yapılarla görüşülmeden AKP-MHP ittifakı tarafından dayatılan bu teklif esas olarak hak ve özgürlüklere yönelik bir saldırıdır. 

Faşist diktatörlük inşasını kolaylaştırmaya yönelik döşenen taşlardan biri olan Kanun Teklifi, yalnızca var olan derneklerin faaliyetlerini tehdit etmiyor aynı zamanda dernekleşmenin önünü de kesiyor. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları kapsamında hazırlandığı iddia edilen teklif, Anayasa’ya ve İHAS’a çok yönlü aykırılıklar içermektedir. Anayasa’yı açıkça çiğneyerek tüm muhalefet şerhlerine rağmen Meclis gündemine getirilen teklif tüm gücün Erdoğan’da toplanmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

Zaten hali hazırda muhalif görüşlere sahip kişilerin yürüttüğü dernek faaliyetleri aşırı bürokratik formaliteler, denetimler ve baskılar altındadır. Teklifin yasalaşmasıyla AKP-MHP ittifakı ekseni dışında olan tüm dernekler saldırı ve tehdit altında kalacak, dernek faaliyetlerini yürütmek daha zor hale gelecektir. Bu durum ifade özgürlüğünün kullanımı başta olmak üzere siyasal haklara vurulan bir darbedir. 

Bilinmelidir ki yıllardır türlü baskılara rağmen demokratik, özgür ve laik bir ülke için mücadele edenler geri adım atmayacaktır. Çarpıtma yasalarla, baskılarla, kayyımlarla bu ülkeyi yönetmenize izin vermeyeceğiz. Demokrasiye, ifade ve örgütlenme özgürlüğümüze sahip çıkacağız.

Yasa teklifi derhal Meclis gündeminden geri çekilsin!