Evimizi yıkanı biz de yıkarız!

Pt, 17/10/2005 - 01:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Çöplük Halkı; Evimizi Yıkanı Biz de Yıkarız!

 

Mamak’ta  “Çöplükteki” evlerin yıkım kararına karşı mahalle halkı insanca yaşam ve barınak talep ediyor.Ege mahallesinde yer alan ve semtin eski çöplüğü olan alan etrafındaki evlerin yıkım kararına karşı mahalle  halkı bir komite oluşturarak mücadele etmeye başladı.

 

Yıkılan evlerine karşılık yaşanabilir nitelikte yeni evler talep eden mahalleli; yasalarla ve çıkartılan kararlarla ellerinden alınmak istenen evlerinin yerine, kendilerine  hiçbir seçenek sunulmadığını söyledi. Evlerinin yıkılması durumunda mevcut gelirleriyle, yüksek kiralarla baş edemeyecekleri için sokakta kalmaktan başka çareleri olmadığını söyleyen çöplük halkı, insanca yaşama ve barınma haklarına sahip çıkacaklarını belirtti.

 

Bu yüzden yıkımlara karşı birlikte mücadele etme kararı alan halk bir hafta önce yıkımlara karşı bir komite kurarak Ankaralılara da mücadelelerine destek olma çağrısı yaptı. Komite aynı zamanda Pazar günü bir basın açıklaması yaparak da bu karar ve taleplerini tüm kamuoyuna iletti.

 

Komite pazar günü saat 16.00’da Çöplük Mahallesinde yaklaşık dörtyüz kişinin katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Burada yaptıkları açıklamayla kendilerini sokakta bırakacak olan yıkım kararının haksız olduğunu, karara karşı sonuna kadar direneceklerini, insanca yaşamayı ve barınmayı hak ettiklerini duyuran mahalleli herkesi de bu mücadeleye ortak olmaya çağırdı. Ardından Genel İş Mamak şubesi, İdilcan Kültür Merkezi, Halkevleri, Mamak BDSP, Mamak PSAKD, Partizan, Aka-der, Mamak İşçi Kültür evi, EKB temsilcileri birer konuşma yaparak mahalle halkının mücadelesine ortak olduklarını duyurdu

 

Halkevleri adına Genel Başkan Abdullah Aydın bir konuşma yaparak; “Çöplük mahallesini kuşatan sorunları hep birlikte dinledik,  Ankara’nın göbeğinde düzenin yüzkarası olan bu sorunları  zaman zaman birlikte yaşadık. Bu sorun birkaç yılın değil yaklaşık yarım yüzyılın sorunudur ve tüm bu zaman boyunca gelen onlarca hükümet boş vaatlerle sizlerden aldığı oylarla iktidara gelirken bunları çözmeyi tercih etmemiştir. Ama insanların barınma ve konut hakları yok edilemez, sosyal hakları ihlal edilemez. Hükümetler bizi oyalıyor ama halk yoksullaşıyor burada tüm bu sorunların çözümü ise sizlerin elinde. Bu mahallenin gerçek gücü sizsiniz; birlikte olarak, dayanışmayı örgütleyerek mücadele edersek bu sorun çözülebilir” dedi.

 

Destekleyen kurum temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından yıkımlara karşı kurulan dört kişilik hukukçular ekibi adına Av. Gökçe Yılmaz bir konuşma yaparak sürdürdükleri hukuki mücadeleye ilişkin gelişmeleri aktardı. ÇHD ve pek çok avukatlık bürosunda bu duruma ilişkin çalışma başlatılmasını sağladıklarını anlatarak hukuki açıdan “insanca yaşam ve barınma hakkı istiyoruz “talebinin üstüne gideceklerini söyledi.

 

Daha sonra mahalle halkından, Ali dayı, Kadriye Abla ve Huriye Abla söz alarak evlerini yıktırtmayacaklarını, yaşadıkları sıkıntılara bir dur diyeceklerini söyledi. Mahalle gençleri adına Ali ve Murat söz alarak insanca yaşam ve barınak istediklerini bunun için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

 

Basın açıklaması “evimizi yıkanı biz de yıkarız” sloganları eşliğinde sona erdi