Eğitim Hakkı Anasayfa

Halkevleri 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Okul Durum Raporu

Sa, 06/10/2020 - 14:39
 • Arttır
 • Eksilt
 • Normal

Halkevleri olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların 1. sınıf ve anaokulları için açılması üzerine okulların eğitim-öğretim açısından durumlarını ve velilerin süreçle ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla 26 ilde 240 okulda gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasının sonuçları aşağıdaki gibidir:

‘’Okulda pandemi koşullarına uygun bir temizliğin yapıldığını, hijyen önlemlerinin alındığını düşünüyor musunuz?’’ sorusuna velilerin %48’i hayır cevabını vermiştir. Birçok velinin temizlik konusunda kaygıları olduğu, önlem alma noktasında okul aile birliklerinin ve okul yönetimlerinin MEB tarafından yalnız bırakıldığı ankete yansıyan temel görüş durumundadır.

‘’Temizlik malzemeleri ya da başka bir malzemenin temini için sizden bir ücret talep edildi mi?’’ sorusuna %37 oranında evet cevabı verilmiştir. Okulların en temel hijyen malzemelerinin temininden mahrum olması, MEB tarafından bu alana ayrılan bütçenin veliler tarafından sorgulanmasına sebebiyet vermektedir.

‘’Öğrenciniz okula ulaşımını nasıl sağlıyor?’’ sorusuna velilerin tamamı kendi imkanlarımızla cevabını vermiştir. Bazı öğrencilerin toplu taşıma kullandığı bir kısım öğrencinin velilerin eşliğinde yürüyerek okula ulaştığı tespit edilmiştir. Velilerin birçoğu bu yöntemlerle sürekli bir ulaşımın kendileri için mümkün olmadığını ifade etmiştir.

‘’Okulda kantin/kafeterya açık mı? Açıksa bu kısımda yeterli önlem var mı?’’ sorusuna velilerin/öğretmenlerin %96’sı hayır cevabını vermiştir. Veliler ve öğretmenler beslenmenin bu kadar mühim olduğu bir dönemde pandemi koşullarını bahane ederek kantin/kafeteryaların kapalı tutulmasını yanlış bulduklarını söylemiştir.

‘’Öğrencinizin maske, siperlik ve dezenfektan gereksinimleri okul tarafından karşılanıyor mu?’’ sorusuna velilerin/öğretmenlerin %87’si hayır %3’ü kısmen yanıtını vermiştir. Pandemi koşullarındaki en temel gereksinim olan maske,siperlik ve dezenfektanın öğrencilere temin edilmemesi velilerde sürece dair yeterli hazırlığın yapılmadığına dair en net gösterge olarak tanımlanmaktadır.

‘’Okula girişlerde titiz bir ateş ölçümü yapılıyor mu?’’sorusuna velilerin/öğretmenlerin %62’si hayır yanıtını vermiştir. Ayrıca velilerin birçoğu tarafından ölçümlerdeki titizliğin günden güne azaldığı bilgisi anketimize eklenmiştir. Bazı okullardaki ölçüm aletlerinin öğretmenler tarafından temin edildiği bilgisi de tarafımıza ulaşmıştır.

 

‘’Öğrencinizin sınıfında kaç öğrenci var? Sınıfta öğrenci başına düşen fiziksel mesafe yeterli mi?’’ sorusuna velilerin ve öğretmenlerin %21’i yetersiz cevabını vermiştir. Yetersiz cevabını veren birçok veli, gerekli koşulların sağlanması noktasındaki eksikliğin öğretmen sayısındaki yetersizlik olduğunu belirtmiştir.

 

‘’Okulunuzda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi var mı?’’ sorusunda velilerin sadece %8'i her ikisi de var cevabını işaretlemiştir. Okulların %73’ünde hem güvenlik görevlisinin hem de sağlık ekibinin olmadığı anket sonuçlarına yansımıştır.

Anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde ve basında yer alan eğitim başlıklı haberler incelendiğinde Millî Eğitim Bakanlığına şu soruları tekrar yöneltmek gerekliliği doğmaktadır:

 1. Aylar geçmesine rağmen pandemi koşullarına uygun hazırlıklar neden tamamlanmamıştır? Eğer bir planlama yapıldıysa bu planlamanın hayata geçmesindeki engel nedir?
 2. Sadece 1. sınıf ve anaokullarının yüz yüze eğitime başladığı anda yetersizliği ortaya çıkan hazırlıklarla tüm kuşakların yüz yüze eğitime başlaması imkânsız görülürken Bakanlığın bu konudaki çalışmaları nelerdir?
 3. Yüz binlerce öğretmenin atama beklediği, öğretmen açığının pandemi sebebiyle arttığı bir ortamda öğretmen atamalarının yapılmasının önündeki engel nedir? Eğitimde öğretmeni masraf olarak gören bir zihniyet öğretmen atamaları ile ilgili ne gibi bir planlama içindedir?
 4. Yüz binlerce çocuğun okulla ilişkisini kestiği, milyonlarca öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı bir ortamda hangi tedbirlere başvurulacaktır?
 5. Uzaktan eğitim adı altında yürütülen çalışmalarda internete erişim ve teknik eksiklik yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ne zaman harekete geçilecektir?
 6. Dershane, etüt merkezi gibi özel kurumlar yüz yüze eğitime başlarken devlet okullarında yüz yüze eğitimin başlamamasının sebebi nedir? Bu kurumların denetimi nasıl sağlanmaktadır?
 7. Yetiştirme kursu adı altında devlet okullarında verilen yüz yüze eğitimin ayrıcalığı nedir?
 8. Eğitim planlamasında şeffaflığın olmayışı ile pandemi sürecinin yönetimindeki şüphe uyandıran, gerçeklikten uzak bilgilendirmelerin bağlantısı var mıdır?
 9. Millî Eğitim Bakanlığı sağlık örgütlerinin, eğitimci dernek ve sendikalarının, velilerin fikirlerini ne zaman gerçek manada değerlendirmeye alacaktır?

 

Halkevleri olarak eğitim hakkı mücadelesine devam edeceğimizi belirtiyor, talep ve önerilerimizi sunuyoruz:

 1. Yüz yüze eğitimin başlaması için tüm bilimsel önlemler tamamlanmalıdır.
 2. Uzaktan eğitimin erişilebilirliği tüm öğrenciler için sağlanmalıdır.
 3. Atama bekleyen öğretmenlerin ataması bir an önce yapılmalı, okullardaki öğretmen açığı giderilmelidir.
 4. Dezavantajlı kesimlerin ve yoksul ailelerin çocuklarının eğitime ulaşımındaki engeller ortadan kaldırılmalıdır.
 5. Eğitimdeki piyasalaştırma durdurulmalı, eğitimin kamusal hak olarak korunumu sağlanmalıdır.
 6. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına dair gerçekleştirilen saldırı son bulmalıdır.

 

 


Halkevleri Genel Merkezi
Konur Sokak No:8/9 Kızılay, Ankara
Telefon: 312-4192717 Faks: 312-4193207 Eposta: [email protected]
Bağışlarınız için; İş Bankası (Ankara) Meşrutiyet Şubesi 785989 nolu hesap