Hopa halkı Solaklı halkının yanında

Pa, 06/11/2011 - 00:16
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

 4 Kasım sabah 05.30'da Solaklı Vadisi'nde nöbet tutan halka yapılan saldırıya bir tepki de Hopa'dan geldi

4 Kasım Cuma sabahı 05.30'da Trabzon'un Çaykara İlçesi'ndeki Solaklı Vadisi'nde HES yapımına karşı nöbet tutan halka jandarma ve polisin saldırmasına Hopa Halkevi'nden de tepki geldi.

Halkevleri üyeleri saat 13.00'da Hopa Parkı'nda buluşarak yürüyüşe geçti. Tek sıra halinde yürüyen Halkevleri üyeleri bütün Hopa'yı Solaklı'da yaşananları, polis jandarma işbirliğini ve Solaklı halkının direnişini anlattı. Yapılan yürüyüşün ardından Hopa Parkı'na dönüldü ve basın açıklaması gerçekleştirildi.Açıklamayı okuyan Halkevi yöneticisi Yoldaş Gümüşkaya, AKP'nin inşa ettiği neoliberal gerici rejimin karakterinin bir kez daha gözler önünde olduğunu belirtti. Gümüşkaya, bu rejimin hakları halkın elinden almak, emeği sömürmek, doğayı yok etmek, yaşama kastetmek anlamına geldiğini ifade etti.

Gümüşkaya açıklamada "AKP iktidarı deprem olduğunda Van halkına çadır ulaştıramaz, enkaz altından insan çıkaramaz, depremi yaşayanları soğukta aç susuz bırakır ama çadır isteyen halka saldıracak gaz bombasını polis bulur. 2400 metreye HES şirketini korumak için seferberlik ilan etmesini bilir. Sabahın beşinde insanlara vahşice saldırır. İşte AKP budur! Halka düşman sermayeye dosttur" sözlerini sarf etti.AKP'nin topladığı vergilerle yandaşları beslediğini, dünyanın en büyük adliye saraylarını yaptığını, cezaevleri inşa ettiğini, gaz bombası ve panzer aldığını söyleyen Gümüşkaya, "İşte AKP faşizmi budur!" diyerek ve Solaklı halkının yanında olduklarını dile getirerek açıklamasını sonlandırdı.