Hopa Karanlığa meydan okuyor

Ct, 28/04/2012 - 14:24
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

1 Mayıs çalışmaları Hopa Kemalpaşa’da ev toplantıları ve sokak çalışmalarıyla devam ediyor.

Hopa meydanında bulunan barkovizyondan her gün 6 dakikada bir ''Halkevleri’yle 1 Mayıs’a'' çağrısı dönüyor.

Kemalpaşa ve Hopa’da mahallelerde ev toplantılarıyla çay emekçileri, Hopa’nın devrimci gençleri AKP karanlığına karşı 1 Mayıs’ta alanlara çağrılıyor. Kemalpaşa Meydanı bir festival havasında 1 Mayıs mitingi için süslendi.

1 Mayıs çalışmaları bildiri dağıtımı ve afişlemelerle devam ediyor.