Kemalpaşa Halkı Festivale çağrıyor

Sa, 12/07/2011 - 13:58
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri Kemalpaşa Halk Festivali 8 yaşında

Hopa-Kemalpaşa halkından büyük bir çağrı yükseliyor

İktidar politikalarına teslim olmayan; yaşamına, doğasına, deresine, emeğine sahip çıkan; her türlü baskı ve şiddete rağmen mücadelesini sürdürmeye devam eden Hopa-Kemalpaşa halkının çağrısı bu;

Metin Lokumcu’nun ismini mücadeleyle yaşatmaya söz verenler “Yaşamı, doğayı, emeği savunanları; demokratik bir ülkede insanca yaşamak isteyenleri 8. Kemalpaşa Halk Festivali’ne çağırıyor!

12–13–14 Ağustos 2011 tarihlerinde Kemalpaşa’da, Metin Lokumcu anısına gerçekleştirilecek Halk Festivali’ne davetlisiniz.

Bu Festival halkın festivali

8 yıldır düzenlenen Kemalpaşa Halk Festivali Halkevleri tarafından ilk kez Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesinde 2004 yılında halkın alternatif kültürel etkinliklerini yaratmak, direnişle sanatı buluşturmak amacıyla düzenlendi. Festival o günden bugüne sponsorsuz, hiçbir yerden fon almaksızın Hopa-Kemalpaşa halkının kendi emeği, alın teri, dayanışması ve kolektif üretimi ile örgütlendi. Hopa – Kemalpaşa halkı yeni bir yaşamı sanatla, kültürle, mücadeleyle kurmanın en güzel örneklerinden birini bu Festival’le yarattı. Çocuk korolarıyla, genç müzisyenler; kadın tiyatroları ile sanatçılar kendi elleriyle kurdukları sahnelerde buluştu;  her yıl binlerce insan her dilden kardeşlik türkülerini bir ağızdan söyledi, el ele horona durdu.

Bu Festival direnişin festivali

Festival halkın ilerici kültürel değerlerini yaşatırken Hopa-Kemalpaşa halkı her yıl sorunlarını, taleplerini ve mücadele gündemini panel, forum ve söyleşilerle Festival’e taşıdı. Festival yeri geldi “Karadeniz Kararmasın – Kanser Kaderimiz Değil”  etkinliklerine, sağlık hakkı kampanyalarına zemin hazırladı; yeri geldi “Doğu Karadeniz Su Hakkı Forumu” ile ülkenin dört bir yanında derelerin özgür akması için mücadele edenleri, bilim insanlarını, uzmanları bir araya getirdi. Su hakkı mücadelesinin yolunu çizdi. Böylece her yıl Festival’de yapılan tartışmalar, eyleme, direnişe, mücadeleye dönüştü.

Bu Festival hepimizin festivali

31 Mayıs 2011’de “Su haktır satılamaz” diyerek iktidar politikalarını protesto eden Hopa halkına yönelen AKP şiddetiyle yaşamını yitiren Metin Lokumcu aynı zamanda Kemalpaşa Halk Festivali’nin bir emekçisiydi. Hopa’da yaşanan şiddet ve baskı karşısında açığa çıkan direniş umut oldu, şimdi bu umudu büyütmenin bu topraklara sahip çıkmanın zamanıdır.

Sizi yeni bir yaşamı sokakta mücadeleyle; ama aynı zamanda fikirle, sanatla, kültürle inşa etmek için dayanışmayı büyütmeye, Hopa-Kemalpaşa’ya, halkın yanında olmaya çağırıyoruz

Şimdi Hopa-Kemalpaşa Halk Festivali’ne katılmak, katkı sunmak, dayanışma göstermek;  muktedir olduklarını sananlara; direneni “eşkıya” ilan edenlere;  istediğimiz yaşamı ellerimizle yaratacağız, zalimin zulmüne karşı yan yana direnişi büyüteceğiz, Metin Lokumcu’yu emekle, mücadeleyle yaşatacağız demektir.

Ülkenin dört bir yanında doğayı ve yaşamı savunma mücadelesi verenler; sokaklarda; üniversitelerde, mahkemelerde, medyada, haklarını; insanca bir yaşamı ve demokratik bir ülkeyi savunanlar; gazeteciler, hukukçular, aydınlar, sanatçılar, bilim insanları, emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri bu çağrı size;

Umut 12-13-14 Ağustos’ta Hopa- Kemalpaşa Halk Festivali’nde ülkenin dört bir yanından katılımla horona duracak.

Metin Hoca için,

Tutsak alınan 33 arkadaşımızı geri almak için,

Demokratik bir ülke için,

Derelerin özgür akması için,

Mücadele için! Hayde Kemalpaşa’ya Festivale!

Dosya Ekleri