KESK Mersin Şubeler Platformundan meşaleli eylem

Çar, 12/10/2011 - 21:46
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

KESK Mersin Şubeler Platformu “Grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz" sloganı ile meşaleli yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirdi. Egitim Sen binası önünde  saat 18.00’da buluşan  KESK’li emekçiler buradan MBB (Taş Bina) önüne meşaleler ve sloganlarla yürüdü. Taş Bina önünde basın açıklaması okundu. Açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü Yusuf Kaya okudu. Kaya AKP iktidarının her konuşmasında demokrasiden insan haklarından temel hak ve özgürlüklerden bahsettiğini ve Arap diktatörlerine halkınızın taleplerine kulak verin dediğini fakat kendi ülkesine gelince söylediklerini unuttuğunu ifade etti. Kaya 4688 sayılı kamu çalışanları sendikaları kanununda yapılmak istenilen değişikliklerde kamu emekçilerinin haklarının ve taleplerinin görmezden gelindiğini, Grevsiz bir toplu sözleşmenin taslakta öngörülmekte olduğunu belirtti.

“Kamu emekçilerinin iş güvencesi ortadan kaldırılmıştır.”

“KESK Olarak kurulduğumuz günden beri kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal ve özlük hakları konusunda filli ve meşru bir mücadele hattı izledik”. Diyen Kaya, AKP hükümetinin kamusal alanı sermayenin ihtiyacına göre yapılandırdığını halkın ve çalışanların taleplerini görmezden gelerek sağlık, eğitim ve diğer kamusal alanları sermayeye peşkeş çektiğini ve Ticaret hanelere çevrildiğini ifade etti.Kaya, İş güvencesinin ise kamuda taşeronlaşma, özelleştirme, esnek ve kuralsız çalıştırılmanın esas hale getirilerek 4/A,4/B,4/C,50D gibi istihdam şekilleri ile ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Son olarak Kaya KESK olarak sermayeyi ve devleti koruyan yasakçı ayrımcı anayasa yerine özgürlükçü demokratik halkın ve emekçilerin çıkarlarını güvence altına alındığı bir anayasa yapılması için mücadele edeceklerini belirtti.  Kaya, kamu emekçileri olarak “grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz” şiarı ile yeni yasal düzenlemeyi tanımayacaklarını ve Kamu emekçileri olarak hizmet üretiminden gelen güçlerini kullanacaklarını yani grev örgütleyeceklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından 10 dakikalık bir oturma eylemi yapıldı. Oturma eyleminden sonra Eylem sonlandırıldı. Mersin Halkevleri de eyleme destek verdi.