Kocaeli Halkevleri: Vali Topaca görevden alınsın

Per, 21/03/2013 - 12:46
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Kocaeli, Vali Ercan Topaca’nın göreve gelmesiyle beraber toplumsal barışı ortadan kaldıran bir dizi uygulamaya sahne oldu. Özellikle toplumsal muhalefetin bastırılmasına yönelik yasakları ile ön plana çıkan Topaca en demokratik haklardan yürüyüş hakkına dahi tahammül edemiyor. Topaca, alenen hukuka anayasaya aykırı davranıyor ve bu hukuksuzluk Kocaeli Barosu'nun yaptığı açıklamalarla da tescil edildi.

Göreve geldiği günden beri yaptığı açıklamalarla tarafsız olmadığını deklare eden Topaca, ‘Ben hükümetin valisiyim’ cümlesini kuracak kadar da aymazlaştı. Yasakları ve baskıları ile kentin dokusunu tahrip eden Topaca, Maşukiye’ye kurulması planlanan taşocağındaki tavrı ve Sumotaş işçilerine tavrı ile Kocaeli halkının yararını düşünmediğini ispat etti.

Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın bütün bu taraflı, hukuksuz uygulamalarına karşı mücadele bayrağı açan Kocaeli Halkevleri, valinin göreve geldiği günden bu güne dek uyguladığı baskılarla ilgili çok geniş kapsamlı bir dosya hazırladı. İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek dosyanın kapağında “Vali terörüne izin vermeyeceğiz, Kocaeli Valisi Ercan Topaca görevden alınmalıdır” ibaresi yer alıyor. Konuyu değerlendirmek için 20 Mart Çarşamba günü Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy’un katılımıyla Kocaeli yerel basın emekçileri ile kahvaltılı bir toplantı yapıldı. Toplantıda yurttaşların yürüme hakkının en doğal hak olduğunu ifade eden Oya Ersoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde önceden izin ve bildirim isteyen Türkiye’yi defalarca mahkum ettiğini ancak yasadışı uygulamaların devam ettiğini dile getirdi.

Demokratik haklar

Kocaeli Halkevleri Başkanı Mihrican Atalay’ın da yer aldığı ve Sahan Restaurant’ta gerçekleştirilen kahvaltıda Ersoy, Vali Ercan Topaca’yı sert bir dille eleştirdi. Ersoy, “2010 yılında Ercan Topaca’nın Kocaeli Valisi olarak atanmasının ardından Kocaeli daha önce görülmemiş keyfi yasaklamalara, demokratik hakların valinin bir sözü ile ortadan kaldırılmasına sahne olmaya başlamıştır. Demokratik bir ülkede asla karşılaşmamamız gereken tutum ve saldırılar Kocaeli’de vali tarafından olağan durum haline getirilmektedir. Demokratik hak, adalet ve hukuk anlayışım ortadan kaldıran vali, Kocaeli’yi, anayasal hakları dahi ihlal ederek, kendi kuralları ile yönetmeye çalışmaktadır” dedi.

Gözaltına alındılar

Ersoy, vali eleştirilerini sürdürerek, “Önceden izne tabi olmayan basın açıklamalarında valinin kendi iznini dayatması bu politikanın en somut örneklerinden biridir. Son olarak 24 Şubat 2013 tarihinde Kocaeli Halkevleri’nin, Halkevleri’nin 81. yaşını kutlamak için gerçekleştirmek istediği demokrasi yürüyüşüne dönük vali emri ile gerçekleşen polis saldırısında 19 Halkevi üyesi ve 1 ESP üyesi gözaltına alınmıştır. Valiliğin bu işlem ve eylemi doğrudan demokratik hak kullanımının engellenmesinden ibarettir. Zira tüm Halkevi Şubeleri yurdun dört bir yanında demokratik haklarını kullanarak 81. yıl kutlamalarını gerçekleştirmişlerdir. Sadece Kocaeli ilinde yürüyüş yolunda üyelerimiz darp edilerek gözaltına alınmışlardır” dedi.

İzin almak şart değil

Ersoy şöyle devam etti: “Anayasa'nın 34. Maddesi’nde düşünce özgürlüğünün toplu şekilde ifadesine ilişkin "Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" denilerek, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanın herkesin sahip olduğu temel haklardan biri olduğu ve önceden izin şartına bağlı olmadığı açıkça belirtilmiştir. Benzer bir olay olan İstanbul Valiliği ve Emniyeti'nin 1 Mayıs etkinliklerine haksız müdahalesi sonucu Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) başvurucu DİSK ve KESK'i haklı bulmuştur. Ve açıkça bir daha ifade özgürlüğünün toplu kullanımın engel olunmaması kararı yenilemiştir. Bu kararda AİHM 1 Mayıs 2008 günü Taksim’de yapmak istedikleri gösteriye yönelik polis müdahalesinin 11. maddenin ihlal edildiğini tespit etmiştir. İş bu kararda kişi ve kurumların istedikleri yerde istedikleri zaman ifade özgürlüklerini toplu kullanmaya haklarının devletçe engellenmemesi aksine güvence altına alınmasını karar altına almıştır.”

Kocaeli Valisi Ercan Topaca ile ilgili hazırlanan dosyaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.