Mersin NKP'den suç duyurusu

Per, 01/03/2012 - 10:51
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Mersin Akkuyu da hukuksuz olarak kurulmaya çalışılan Nükleer santral ile ilgili Nükleer Karşıtı Platform (NKP) suç duyurusunda bulundu.

Adliye binası önünde dün (29 Şubat) saat 11.00’da bir araya gelen NKP bileşenleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını NKP adına Sabahat Aslan okudu. Aslan Akkuyu’ya yapılamaya çalışılan Nükleer Santralın hukuksuzca kurulmak istendiğini belirtti.

Aslan konuşmasında; “Akkuyu nükleer santrali Çevre Kanununun Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabii bir projedir. 2872 Sayılı Çevre Kanununun 10. maddesinde -Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez- hükmüne yer verilmiştir” dedi.  

Aslan,  ÇED sürecinin sürmekte olduğunu sonuçlanmadığını ve yasaya göre yapılanların suç olduğunu kaydetti. Basın açıklamasının ardından, Aslan hazırlamış oldukları suç duyurusu taslağını dağıttı. Yaklaşık 50 kişi nükleer santrale ilişkin suç duyurusunda bulundu.

 

Suç duyurusu metni şöyle;

                                                   CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

                                                                                               MERSİN

 

 

ŞİKAYETÇİ               : ………..

ADRES

ŞÜPHELİ                   :Kimlikleri Bilinmiyor (Akkuyu Nükleer Güç Santrali İçin Ruhsat  ve ÇED Belgesi Olmadan Santral Alanında Her Türlü Faaliyete İzin ve Bu İzinsiz Faaliyetler Hakkında Yasal İşlem Tesis Etmeyen Bütün Kamu Görevlileri)

ŞUÇ TARİHİ              :2011 VE 2012 Yılları Arası

SUÇ                            :Görevi İhmal, Görevi  Kötüye Kullanma ve Çevre Kirliliğine Neden Olma

KONU                        : Akkuyu Nükleer Güç Santrali İçin Ruhsat ve ÇED Belgesi Olmadan Santral Alanında Her Türlü Faaliyete İzin ve Bu İzinsiz Faaliyetler Hakkında Yasal İşlem Tesis Etmeyen Bütün Kamu Görevlileri hakkında Görevi İhmal, Görevi Kötüye Kullanma , Çevre Kirliliğine Neden Olması ve Res’en Belirlenecek Suçlar Nedeni ile Kamu Davası Açılması İstemidir.

AÇIKLAMALAR       :

1-Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında 12.05.2010 tarihinde Ankara’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”  imzalanmıştır.  TBMM tarafından da 15.07.2010 tarih ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan bu Anlaşma 27.08.2010 tarihinde Bakanlar Kurulunca 244 sayılı Kanun gereği onaylanmıştır.

2-Söz konusu Nükleer Güç Santrali ile ilgili projeye ait ÇED Başvuru Dosyası 02/12/2011 tarihinde 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 8.maddesi 1. bendi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğu bildirilmiştir.

 3-Halen ÇED süreci sürmekte olup, Mersin dahilinde yapım şirketi çeşitli toplantı yapılmaktadır.

4-ÇED Yönetmeliğinin 6.maddesinde şu hüküm bulunmaktadır. “Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için; Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.”

5-Söz konusu mevzuat hükümlerine göre “PROJELERİNİ VERİLEN KARARA GÖRE GERÇEKLEŞTİRMEK             “yükümlülüğü getirilmiştir. Bir başka ifade ile proje ile ilgili ÇED KARARI  alındıktan sonra , proje ile ilgili her türlü işleme başlanabilir. PROJE İLE HER TÜRLÜ İŞ VE EYLEMDEN ÖNCE MUTLAKA ÇED KARARININ ALINMASI GEREKTİĞİ YASAL ZORUNLULUKTUR.

6-Söz konusu hükme rağmen Gülnar İlçesi Büyükeceli ilçesinde, Nükleer Güç Santralinde inşai hazırlık faaliyetleri sürmekte olup,bu faaliyetlerin tamamı yasal değildir. 

7-Ayrıca ÇED ‘le ilgili bir karar ve başka bir onay , ruhsat  alınmaksızın ,arazi tahsisi yapılmıştır.

8 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın B.15.0.NED.000.00.00/61 sayılı yazısında “12.Mayıs 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cunhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletilmesine İlişkin Anlaşma “kapsamında Akkuyu NGS Elektrik Üretim A:Ş tarafından saha ve çevresinde yer etüt çalışmaları devam etmektedir.Bu çerçevede hazırlanan herhangi bir rapor kurumumuza sunulmamış olup,söz konusu şirket tarafından sunulan proje takvimine göre çalışmaların detaylandırılarak 2012 yılının sonlarına kadar devam edeceği anlaşıldığı “ bildirilmiş olup, bu yasal belgede görüleceği üzee, DAHA ÇED  İLE İLGİLİ BİR KARAR OLMAKSIZIN, YER ETÜD ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞ OLUP, BU FAALİYETİN TAMAMI ÇEDSÜRECİNDEN FARKLI BİR BOYUT TAŞIMAKTA OLUP DOĞRUDAN İNŞAAİ FAALİYETLERE HAZIRLIK ANLAMINI TAŞIMAKTADIR. BU HUSUSTA AÇIKÇA SUÇ NİTELİĞİNDEDİR.

9-ÇED Kararı alınmadan bu alan içerisinde her türlü faaliyete izin veren ve bu faaliyetlerle ilgili yasal işlem tesis etmeyen bütün kamu görevlilerinin yasal ve cezai sorunluluğu bulunmakta olup, açıkça suç işlemişlerdir . ÇED İZİNİ ALINMADAN İNŞAİ HAZIRLIK FAALİYETLERİN YAPILMASI DA  TCK açısından suçtur.

10-Yukarda sunulan nedenlerle , ÇED’LE ilgili herhangi bir karar alınmaksızın, nükleer santral alanında çalışmalara izin veren , bu faaliyetlerinin yapılmasına göz yuman idari yetkililerin araştırılarak , haklarında soruşturma açılması için şikayet yolu zorunlu olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER    :TCK, Çevre İle İlgili Her Türlü Yasal Mevzuat

KANITLAR                            :a) Akkuyu Santral Alanında Yapılacak Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

                                               b) Konu ile ilgili  çeşitli resmi yazışmalar

                                               c) Her Türlü Yasal Kanıt;

SONUÇ VE İSTEM               :Yukarıda sunulan nedenlerle ; Akkuyu Nükleer Güç Santrali İçin Ruhsat ve ÇED Belgesi Olmadan Santral Alanında Her Türlü Faaliyete İzin ve Bu İzinsiz Faaliyetler Hakkında Yasal İşlem Tesis Etmeyen Bütün Kamu Görevlileri hakkında Görevi İhmal, Görevi Kötüye Kullanma , Çevre Kirliliğine Neden Olması ve Res’en Belirlenecek Suçlar Nedeni ile Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmesi İçin;

Gereği arz ve talep  ederim.27/02/2012

                                                                                                            Şikayetçi

                                                                                                       ………………..

Ekler   :

Bakanlıktan Gelen Yazılar