Mersin Nükleer Karşıtı Platform'dan Faks eylemi

Çar, 14/12/2011 - 14:46
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Mersin Nükleer Karşıtı Platform Akkuyuya yapılmakta olan Nükleer Santralle ilgili bir faks eylemi gerçekleştirdi. NKP, 13 Aralık Salı Günü saat 12.30’da Mersin Merkez Postane önünde basın açıklaması yaparak konuyu kamuoyuna duyurdu. Akkuyu nükleer santralinin yapımını üstlenen, Akkuyu NGS firmasının yapılan sözleşme gereği Akkuyu nükleer santrali ile ilgili tüm izinlerin yasal başvuru süresi 13 Aralık Salı günü sona erdiğinden, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Mersin Valiliğine, Gülnar Kaymakamlığına Mersin İl Özel İdaresine ve Büyükeceli Belediye Başkanlığına Faks çekerek bilgi edinme yasasına dayanarak gerekli başvuruları ve izinlerinin olup olmadığı soruldu.  Bir çok kurum temsilcisinin de katıldığı eylem basın açıklamasından sonra Dilekçe fakslarının çekilmesinin ardından son buldu.

Konu ile ilgili Dilekçe örnekleri Aşagıda yer almaktadır

 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

                                                             ANKARA

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın 6. Maddesi gereğince “Anlaşma'nın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde, NGS inşasının başlaması için gerekli tüm belgeler, izinler, lisanslar, rızalar ve onayları almak için gerektiği şekilde başvuru” yapılması gerekmektedir.

1-            Anlaşmada öngörülen bir yıllık süre ne zaman dolmaktadır?

2-            Bugün (13 Aralık 2011) itibariyle NGS inşasının başlaması için gerekli tüm belgeler, izinler, lisanslar, rızalar ve onayları almak için gerektiği şekilde başvuru yapılmış mıdır?

3-            Eğer başvurular yapılmadıysa arazi tahsisi feshedilmiş midir?

4-           Eğer izin alınmış ise hangi izinler alınmış olup, sayı ve tarihleri nedir?

                Eğer izin alınmış  veya başvuru yapılıp  sonuç alınamamış ise , konu ile ilgili tüm belgelerin birer suretinin Bilgi edinme Yasasının ilgili maddeleri gereğince tarafımıza  verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

Mersin İli, Gülnar İlçesi sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili Bakanlığınızca başlatılan bir ÇED süreci bulunmakta mıdır? Eğer başlatılan bir ÇED süreci varsa, hangi aşamadadır?

MERSİN VALİLİĞİNE

Mersin İli, Gülnar İlçesi sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasının başlaması için bugüne kadar Valiliğinize yapılan herhangi bir başvuru bulunmakta mıdır? Varsa başvuru sonucu nedir?

 

GÜLNAR KAYMAKAMLIĞINA

Mersin İli, Gülnar İlçesi sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasının başlaması için bugüne kadar Kaymakamlığınıza yapılan herhangi bir başvuru bulunmakta mıdır?  Varsa başvuru sonucu nedir?

 MERSİN İL ÖZEL İDARESİNE

Mersin İli, Gülnar İlçesi sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasının başlaması için bugüne kadar Kurumunuza yapılan herhangi bir başvuru bulunmakta mıdır? Varsa başvuru sonucu nedir?

 

 BÜYÜKECELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Mersin İli, Gülnar İlçesi sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasının başlaması için bugüne kadar Belediyenize yapılan herhangi bir başvuru bulunmakta mıdır? Varsa başvuru sonucu nedir?