Mersin Suriye'deki Alevi katliamını kınadı

Per, 20/02/2014 - 12:10
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Mersin'de 19 Şubat günü Emek ve Demokrasi Platformu ve Alevi Kültür Dernekleri tarafından Suriye'deki Alevi katliamını protesto etmek üzere Özgür Çocuk Parkı önünden Taş Bina önüne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş boyunca Suriye'deki Emperyalist müdahaleyi ve AKP'nin bu bölgedeki savaşçıl politikalarını eleştiren sloganlar atıldı. Yürüyüş tamamlandıktan sonra, öncelikle Suriye'nin Hama kentinin Ma'na köyünde yaşayan Arap Nusayrilerinin İslamcı çeteler tarafından ablukaya alındıktan sonra kurşuna dizilerek öldürülmesi kınandı.

Platform adına basın metnini okuyan dönem sözcüsü Kemal Göksoy "Bizler işgalci, devletçi katliamların karşısında durarak, Rojava'daki halkların barışcıl demokratik yaşamının yanında duruyoruz" dedi. Çözümün ancak halkların eşit özgür birlikte demokratik yaşamın kurulmasıyla birlikte gelebileceğini belirten Göksoy "Bütün emperyalist müdahale ve katliamlara karşı halklar birlik içerisinde olmalıdır" diyerek basın açıklamasını sonlandırdı. Ardından tüm kamuoyuna Ma'na'daki alevi Araplara karşı yapılan bu katliama sessiz kalınmaması çağrısı yapılarak eyleme son verildi.