Soma Bölgesi Maden Durum Raporu açıklandı: İnsanca yaşamak için mücadeleye devam

Per, 16/03/2017 - 23:36
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Soma Bölgesi Maden Durum Raporu açıklandı. İki ay boyunca ocaklarda yapılan anketler sonucu oluşturulan rapor gösteriyor ki, Soma Faciası'ndan bu yana ocaklarda, iş güvencesi/güvenliği anlamında bir arpa boyu yol alınmamış. Ocaklarda kaza, baskı, denetimsizlik ve dayıbaşılık sürüyor. Halkevleri Madenci Evi ocaklarda insanca çalışma koşulları oluşturulana kadar maden raporları tutmaya, sorumluların kapısına dayanmaya devam edecek.