"Suriye'de emperyalist müdahaleye hayır" diyenler alanlardaydı

Pa, 20/01/2013 - 19:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Türkiye'nin dört bir yanında ülkesine, özgürlüğüne, geleceğine sahip çıkan binlerce savaş karşıtı bugün alanları doldurdu. Emperyalistlere, işbirlikçilere köle olmayacağız diye haykıran binler emperyalizmin taşeronluğuna ve patriot füzelerine hayır dediler

İSTANBUL

Antiemperyalist emek ve meslek örgütleri Suriye’ye emperyalist müdaheleye ve AKP’nin bölgesel taşeronluk hedefine karşı Kadıköy’de bir araya geldi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Türkiye genelinde 22 kentte olarak "ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu'nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye'de Emperyalist Müdahaleye Hayır" sloganıyla eylem çağrısı yaptı.

Toplumsal muhalefet bileşenleri KESK, DİSK, TTB ve TMMOB’nin çağrısıyla ülke topraklarını patriot füzeleriyle dolduranlara, komşu ülkelerde savaş kışkırtıcılığın yapanlara, emperyalistlerle Suriye’ye müdaheleye zemin hazırlayanlara dur demek için Kadıköy’de bir araya geldi.

Haydarpaşa’dan Kadıköy İskele Meydanı’na yapılan yürüyüş boyunca “ABD’ye kalkan olmayacağız”, “AKP savaş halklar barış istiyor”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol”, “Katil ABD işbirlikçi AKP”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, "AKP elini Suriye'den çek",  sloganları atıldı” Eyleme Halkevleri, HDK İstanbul Meclisi, ÖDP, TKP, CHP, BDSP, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, direnişteki Teknopark işçileri katıldı. Kadıköy Et Balık Kurumu önünden Rıhtım Caddesi'nin tek şeridini trafiğe kapatarak Kadıköy İskele Meydanı'na yapılan yürüyüşe Halkevleri “Suriye’ye emperyalist müdaheleye hayır. AKP savaş halklar barış” istiyor yazılı pankartla katıldı.

Yürüyüşün ardından ilk olarak söz alan DİSK Bölge Temsilcisi Önder Atay, halkların savaş karşıtı mücadele birlikteliğini sürdürmesi gerektiğine işaret etti.

Eylemi düzenleyenler adına yaptığı konuşmaya “Ne kadar gizlenmeye çalışılsa da Ortadoğu’da yaşatılan vahşetin, İstanbul’dan da göründüğünü herkese ilan etmek üzere bugün buradayız” sözleriyle başlayan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu şöyle konuştu:

“Ne yazık ki, Suriye başta olmak üzere emperyalistlerin elinin değdiği ülkelerde yaşanan bu yıkımın işbirlikçisi olmakla övünen, emperyalistler arasında yer kapmaya çalışan, ruhunu paraya-şeytana satmış bir iktidar ve  iktidar sarhoşluğuna kapılmış yöneticileri olan bir ülkede yaşıyoruz…

Ülkemizde; İncirlikteki atom bombalarını, Kürecik’teki füze kalkanını, şimdi de patriot füzelerinin yerleştirilmesini olağan karşılamamız, hatta alkışlamamız gerektiğine inanan AKP iktidarı var.

Çerkezoğlu, AKP iktidarının Antep ve İskenderun’daki eylem yasaklarına ve ÇHD’ye yönelik baskınlara da değinerek, “bu ülkenin anti emperyalist geleneğinin yasaklama ve gözaltılarla engelleyebileceğine inanan AKP iktidarına buradan birkaç sözümüz olacak” dedi:

Bilinmelidir ki; Bu ülke halkları emperyalistlerin çıkarı ile halkların çıkarlarını ayrıştırmayı yıllar öncesinden öğrendi…

Sadece IMF ve Dünya Bankası’nın değil, NATO’nun, Amerikan ordusunun, 6. Filonun, İncirlik üssünün, Fransız askerinin, İngiliz donanmasının…amacını, yöntemlerini, ilişkilerini öğle uzak diyarlardan, kitaplardan değil, bu ülke devrimci gençliğinin eylemlerinden tanıdı…

Küresel sermaye için dikensiz gül bahçesi haline getirilmeye çalışılan, petrolü de insan emeği de sermayeye kurban edilmek istenen Ortadoğu’daki  emperyal saldırıların karşısında… yine küresel, bölgesel çapta bir direnişe ihtiyaç var.

Bu ülkenin emekçilerinin, Irak’taki, Mısır’daki, Filistin’deki, Suriye’deki emekçilerle dayanışma göstererek emeğine, ülkesine geleceğine sahip çıkmak; hangi ülke sınırı içinde olursa olsun, Türkü, Kürdü, Arabı, Süryanisi, Sünnisi, Alevisi ya da Şiisi ile emekçilerin  taleplerini ortaklaştırmak, mücadelesini yükseltmek gibi bir sorumluluğu var.”

Kurumlar adına yapılan ortak basın açıklamasını KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Turgut okudu. Turgut, sözlerine "Bugün emperyalistlere, işbirlikçilerine köle olmayacağmıız haykırmaya geldik. Bugün üsleriyle, savaş uçaklarıyla, ölüm füzeleriyle gelenlere bir kez daha emperyalizme geçit yok demeye geldik. 6. Filo'yu denize dökenlerin, Commer'in arabasını ateşe verenlerin anti emperyalist kavgası devam ediyor demeye geldik" diyerek başladı.Turgut, Antep'de yapılacak bölge mitinginin yasaklanmasını protesto ederek, "'Bu topraklar NATO toprağıdır' diyen Başbakan'a sahip olan iktidarın bu yasaklama kararında elbette şaşıracak bir şey yok" dedi.

 

ANKARA

Ankara'da, TMMOB, KESK, DİSK ve TTB'nin çağrısıyla 12.30'da Kolej Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi buradan Sakarya Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş boyunca "ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız", "Katil ABD İşbirlikçi AKP" vb. sloganlar atıldı. “ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız, Ortadoğu’nun Geleceğini Ortadoğu Halkları Belirleyecek, Suriye’ye Emperyalist Müdahaleye Hayır” yazılı pankartın açıldığı yürüyüş boyu korteje katılım sürdü.

Sakarya Meydanı'nda ise tüm kurumlar adına KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul bir açıklama yaptı. Tombul açıklamasına Gaziantep'te yapılacak mitingin yasaklanmasını eleştirerek başladı. Tombul NATO askerlerini ağırlamaktan onur duyanların NATO'ya ve patriot füzelerine karşı çıkanların sesinin duyulmasını engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Şimdi sorumluluk alma zamanının geldiğini söyleyen Tombul savaş çığlıkları atanlara karşı halkların geleceğine kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirtti. 

İZMİR

KESK İzmir Şubeler Platformu, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, TMMOB İzmir İl Koordinasyonu ve İzmir Tabip Odası’nın çağrısıyla yüzlerce kişi ‘Savaşa hayır’ dedi. Konak eski Sümerbank önünden Belçika Konsolosluğu önüne yapılan yürüyüşe İzmir muhalefeti yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüş boyunca ‘Kahrolsun ABD emperyalizmi’, ‘ABD Ortadoğu’dan defol’, ‘Susma haykır halklar kardeştir’, ‘Katil ABD, işbirlikçi AKP’, ‘AKP savaş, halklar barış istiyor’ sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında ODTÜ direnişine selam gönderen yüzlerce kişi ‘her yer ODTÜ, her yer direniş’ diyerek Dev-Genç marşını söyledi.

Belçika Konsolosluğu önünde yapılan basın açıklamasını SES İzmir Şube Başkanı Veli Atanur okudu. Antep’te gerçekleşecek olan mitingin Başbakan’ın “düğün ziyareti” bahanesiyle Valilik tarafından yasaklandığını açıklayan Atanur, ‘Bu topraklar NATO toprağıdır’ diyen başbakana sahip olan iktidarın bu yasaklama kararına şaşırmadıklarını belirterek ‘Antep’te ve ülkenin bütün sokaklarında bugün ‘emperyalizmin taşeronluğuna ve patriot füzelerine hayır’ sesi yükseliyor’ dedi.

Emperyalizmin ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları doğrultusunda Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme, tarihi kanlı savaşlardan, yer altı ve yer üstü kaynaklarında egemenlik, sömürü ve gözyaşlarından ibaret olan işgal politikaları, bir kez daha halkların geleceklerini ve bir arada yaşam umutlarını yok etmekte olduğunu ifade eden Atanur, ‘ABD hegemonyasında gelişen müdahale nasıl ki önce “demokrasi yerleştirme” yalanlarıyla geldiyse, AKP’nin işbirlikçiliği de “Suriye’de baskıcı ve otoriter düzene karşı Suriye halklarının yanında olduğu” yalanlarıyla örülmüş, bu yalanların arkasındaki gerçek ise ABD’nin emperyalist politikalarının son halkası Suriye’de yaşanan yıkımdır’ dedi.

Suriye’de etnik ve mezhepsel çatışmaları dinamitleyen silahlı çeteleri desteklemekten, kardeş halklarla savaşı ve düşmanlığı körüklemekten geri durmayan AKP’nin Türkiye’yi NATO’nun askeri yığınağı haline getirerek işgalin merkez üssü olmayı hedeflediğini belirten Atanur, ‘Askeri eğitim kampları, istihbarat büroları, Kürecik’te Füze Kalkanı Radar Sistemi ve NATO karargahlarının ardından bu kez ülkemizde Antep, Adana ve Maraş’a yerleştirilmek üzere Patriot füzeleri konuşlandırılmaktadır’ dedi.

Emperyalizmin Ortadoğu maşası haline getirilerek komşularıyla savaştırılmasına; kanlı tarihe ortaklık edecek bir ülkeye dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Atanur, ‘Ülkemizin kaynaklarını sömüren, halkımıza yoksulluk ve güvencesizliği dayatan, ülkemizi NATO füzelerinin yatağı haline getirmeye çalışan AKP iktidarına karşı, “ABD emperyalizminin taşeronu olmayacağız” diyerek sesimizi her daim yükseltecek, “Suriye’ye emperyalist müdahaleye hayır, Ortadoğu’nun geleceğine halklar karar versin” şiarımızı haykıracağız diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.

 

SAMSUN

Samsun'da KESK DİSK ve TMMOB'un çağrıcısıyla "ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız"diyen yaklaşık 150 kişi saat 14:00'da Samsun Öğretmenevi önünde bir araya geldi. Buradan Çiftlik Caddesi Akbank önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Eyleme KESK, DİSK, TMMOB, Halkevleri, ÖDP, TKP, ESP ve SP katıldı.Yürüyüş boyunca "Savaşa Hayır Barış Hemen Şimdi, Katil ABD İşbirlikçi AKP, Katil ABD Ortadoğudan Defol" sloganları atıldı. Akbank önüne gelindiğinde grup adına söz alan Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Metin Erol, emperyalizmin siyasi ve ekonomik çıkarları için Ortadoğu halklarına demokrasi maskesi altında ölüm getirildiğini, AKP iktidarının da ABD'nin bu kanlı oyununda aktif olarak yer aldığını; bu politikaların halkların kardeşçe ve bir arada yaşama umutlarını sonlandırdığını söyleyerek sözlerine başladı. Konuşmasına AKP iktidarının ülkenin dört bir yanını askeri üslerle, NATO askerleriyle ve ölüm füzeleriyle doldurduğunu söyleyerek devam eden Erol, emek ve demokrasi güçleri olarak " 'Suriye'de ve Ortadoğu'da emperyalist müdaheleye hayır! Ortadoğu halkları geleceğine kendileri karar versin' şiarıyla sonuna kadar mücadelemizi yükselteceğiz" dedi.

MERSİN

DİSK, KESK, TMOOB ve TTB “ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu‘nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye‘de Emperyalist Müdahaleye Hayır!” sloganı ile Mersin'de bir basın açıklaması yaptı. 19 Ocak Cumartesi saat 13.00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi (Taş Bina) önünde Emek ve Demokrasi güçleri ile bir araya örgütler burada patriota ve savaşa karşı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Yol İş Sendikası Şube Başkanı İrfan Gültekin okudu. Gültekin Antep de yapmak istedikleri Mitingin Valilik tarafından yasaklanmasını protesto ettiklerini belirttiği açıklamada Türkiye’nin birçok yerinde sokaklarda olduklarını ifade etti. Mersin Halkevi üyeleride eyleme kitlesel katıldı.

Samsun da KESK DİSK ve TMMOB'un örgütlediği "ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız"diyen yaklaşık 150 kişi saat 14:00 da Samsun Öğretmenevi önünde bir araya geldi ve Çiftlik Caddesi Akbank önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Eyleme KESK DİSK,TMMOB,HALKEVİ,ÖDP,TKP,ESP ve SP katıldı.Yürüyüş boyunca "Savaşa Hayır Barış Hemen Şimdi,Katil ABD İşbirlikçi AKP,Katil ABD Ortadoğudan Defol" slonları atıldı.Akbank önüne gelindiğinde grup adına söz alan Eğitim-Sen Samsun şube başkanı Metin EROL emperyalizmin siyasi ve ekonomik çıkarları için bugün ortadoğu halklarına demokrasi maskesi altında ölüm getirdiğini AKP iktidarınında ABD'nin bu kanlı oyununda aktif olarak yer aldığını bu politikaların halkların kardeşçe ve bir arda yaşama umutlarını sonlandırdığını söyleyerek sözlerine başladı.Konuşmasına AKP iktidarının ülkenin dört bir yanını askeri üslerle,Nato askerleriyle ve ölüm füzeleriyle doldurduğunu söyleyen EROL emek ve demokrasi güçleri olarak "Suriye de ve ortadoğu da emperyalist müdaheleye hayır,ortadoğu halkları geleceğine kendileri karar versin şiarıyla sonuna kadar mücadelemizi yükselteceğiz diyerek sözlerine son verdi

 

ÇANAKKALE

Çanakkale'de Emek ve Demokrasi Güçleri saat 13:00'da İskele Meydanı'nda toplanarak "Suriye'de Emperyalist Müdahaleye Hayır" demek için bir basın açıklaması gerçekleştirdi

Suriye'de yaşanan iç karışıklıkları fırsat bilerek NATO ve  ABD'nin taşeronluğunu üstlenen AKP'ye karşı toplanan Çanakkale halkı "Suriye'de Emperyalist Müdahaleye Hayır!" dedi. Basın açıklamasına DİSK, TMMOB, KESK, TTB,H alkevleri, Öğrenci Kolektifleri, HDK, TKP ve EMEP katıldı. Basın açıklamasında "Savaşa hayır barış hemen şimdi", "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganları atıldı.  
Basın açıklamasında "Bizler '6.Filo'yu denize dökenlerin anti-emperyalist kavgası devam ediyor' demeye geldik.Bugün emperyalistlere, işbirlikçilere köle olmayacağızı haykırmaya geldik. Onlar 'Bu topraklar NATO toprağıdır' diyerek saflarını belli ettiler. Onlar kendilerine yakışanı yaptı. Gaziantep'te gerçekleşecek olan bölgesel miting Başbakanın 'düğün ziyareti' bahanesiyle iptal edildi. Bizler de elbette yasağa ve baskılara rağmen bugün kendimize ve tarihimize yakışanı yapıyoruz. Gaziantep'ten yükselen sesi büyütelim" dendi.BOLUBolu'da Patriyotlara karşı bir basın açıklaması duzenlendi. KESK-DİSK-TMMOB-HALKEVİ-EMEP-ÖDP-TKP-HDK'nın katıldığı basınaçıklaması Bankalar Caddesi'nde yapıldı. Açıklamada Suriye'ye yapılan emperyalist müdahalelerin son bulmasına Ortadoğu halklarının kardeşçe yaşamasına vurgu yapıldı. Ülkede yalnızca emperyalizme uşaklıkla onur duyan iktidar sahipleri olmadığı, bu ülkenin diz çökmeyen, baş eğmeyen onurlu milyonların olduğunu, bugün alanlardan yükselen onların sesidir. Bu sese kulak verin denildi.

 

Halkevleri Basın Merkezi