Mersin Halkevi'nden Valilik yasağına karşı açıklama

Mersin Halkevi | Pt, 26/09/2005 - 08:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Ülkemiz insanlarını aydınlatma mücadelesini bütün zorluklara rağmen kesintisiz sürdüren Halkevleri inatla yoluna devam etmektedir.


 


Bugün uluslararası sermaye. ülkemizdeki işbirlikçileriyle ülkemizi talan etmektedir. Özelleştirme adı altında bir soygun yapılmaktadır. Ülkenin öz kaynaklarıyla oluşturulan yapı ve kuruluşlar yerli ve yabancı sermayedarlara peşkeş çekilmektedir. Okullarımız ve hastanelerimiz özelleştirme adı altında ele geçirilmek istenmektedir. Bir yanda zorunlu kayıt paraları alınırken öbür yanda yetkililerce "zorla para toplayanları yakarım" açıklamaları tamamen aldatmacadır.Halbuki okullarımızın ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması anayasal yasal bir zorunluluktur.


 


 Halen okullarda öğretmensiz sınıfların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.Yıl içerisinde bunlar ücretli öğretmenle giderilmek istenmektedir. Halbuki bu gereksinimi giderecek çok sayıda eğitim fakültesi mezunları var. Öğretmen adaylarının atamaları yapılmamakta. Kentimizde sayıları 80'e varan dershane var. Eğitim hizmeti fiili olarak paralı olmuştur. Bu hakkın yok edilmesine Halkevleri halkımızla bütünleşerek dur diyor.


 


İlimizde "Parasız Eğitim, Parasız Sağlık" kampanyasını yürüten Halkevcilere Valilik ve Emniyet görevlileri sürekli engel çıkarmaktadır. Derneğimizin izinli yasal imza  toplama standı yasaklanmıştır.Ülkenin her yerinde yürütülen bu faaliyet, ilimizde 22.09.2005 tarihli yazıyla yasaklandı.Bu durumu anti demokratik bir uygulama olarak görüyor ve kınıyoruz.


 


 Ülkemizin Limanları, Tüpraş gibi öz değerleri satılıyor. Bu ülkenin insanları, çokuluslu şirketlerin çıkarları uğrunu açlığa mahkum edilmek isteniyor. Öz değerlerimiz bizim olmaktan çıkartılıyor. Siyasi iktidar seçim meydanlarında halkımıza hizmet vereceğini söylerken, şimdi IMF'nin emrinde çıkmamaktadır. Onların isteklerini gerçekleştirmek için olağan üstü çaba sarf etmektedir.


 


 Halkevleri olarak halkımızın mutluluğu ve çocuklarımızın geleceği için tarihsel görevimizi biliyoruz.Bu görevimizi bütün baskı ve yıldırmalara rağmen yerine getireceğiz. 

 

 Selam olsun emek ve demokrasi mücadelesi verenlere !


 


 Selam olsun karanlığa karşı aydınlık mücadelesi yürütenlere !