Bilim / Araştırma

Üniversitelerde Dönüşüm Yeni YÖK Yasası ve Eğitim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Eğitim Hakkı Buluşması Üniversite Atölyesi’nde, üniversite öğrencileri, bilim insanları ve üniversite emekçileri olarak üniversitelerdeki piyasacı, gerici dönüşüm ve üniversiteler üzerindeki baskı ve yeni saldırılara karşı mücadele süreci üzerine çeşitli tartışmalar...
Anadilinde Eğitim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Öğretmen, veli ve öğrencilerle birlikte anadilinde eğitim sorununu doğrudan yaşayan halkların mücadelelerini aktarmak üzere Zaza-Der, İstanbul Kürt Enstitüsü, Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu ve Laz Kültür Derneği temsilcilerinin de katılımı ve...
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadınların Eğitim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Türkiye’de eğitim politikası bugüne kadar kapitalizm, siyasi iktidarlar ve aile arasında kurulan güçlü bağın etkisi ile şekillenmiştir. Eğitim alanında yaşanan neoliberal dönüşümle kamusal kaynakların geri çekilmesi, başta kadınlar olmak üzere...
Eğitimde Gericiliğe Karşı Mücadele ve Eğitim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Yerel ve uluslararası sermayenin himayesinde, devlet-siyasal iktidar, ticaret-piyasa ve cemaat-tarikat-vakıf ilişkileri etrafında örgütlenen İslamcı gericilik AKP nezdinde en güçlü siyasal temsiliyete ulaştı. AKP’nin bu konuma gelmesi, doğrudan doğruya ülke kapitalizminin...
Eğitimde Emek, Güvencesizlik ve Eğitim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Güvencesizlik, iş ve gelir güvencesi başta olmak üzere belirli çalışma süresi ve saati, tanımlı bir iş, sosyal güvence, örgütlenme hakkı gibi hakların tamamından ya da bir kısmından yoksun olmayı ifade...
Eğitimin Metalaştırılması ve Eğitim Hakkı Mücadelesi Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Ayrıcalık değil, sadaka değil hakkımız olanı istiyoruz, eğitim hakkımız için mücadele ediyoruz. Bugün eğitim hakkı mücadelesi denilince akla öncelikle “parasız eğitim” mücadelesinin gelmesi tesadüf değildir. Sermayenin insan emeği ve yaşamı...
İletişim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
İletişim Hakkı atölyesi, Halkın Hakları Forumu’nun Sermayenin kent politikalarına karşı mücadele üst başlığı altında 22 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirildi.   Son otuz yıldır devam eden neo-liberal yapılanma tüm toplumsal alanları olduğu gibi...
Ulaşım Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Ulaşım Hakkı atölyesi, Halkın Hakları Forumu’nun Sermayenin kent politikalarına karşı mücadele üst başlığı altında 22 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirildi.
İnsanca Bir Kent Ve Yaşam İçin Barınma Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Barınma Hakkı atölyesi, Halkın Hakları Forumu’nun Sermayenin kent politikalarına karşı mücadele üst başlığı altında 22 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirildi. Kapitalist sistemin tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyoruz. Bir insanlık ve uygarlık...
Emekli Hakları Ve Emeklilik Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Kapitalizm tarihi boyunca insanların varlığını sürdürmesi için emek gücünü satmak dışındaki tüm olanakları yok etme eğilimindedir. Emeklilik belirli bir yaşa ulaşmış insanların emek gücünü satmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri bir hak olarak...